top of page

Inspire Workshop

logo-sac.png

เวิคร์ช๊อปภายในบริษัท

  สร้างแรงบันดาลใจ และแรงขับในการทำงานให้กับพนักงานทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วันที่  : 

ภาพบรรยากาศภายในงาน :

bottom of page