งานเปิดตัวบริษัท

            วันที่:   28 มีนาคม 2562

            สถานที่: โรงแรม Sofitel Bangkok.

 ภาพบรรยากาศในงาน :