top of page

1.3

advance leadership program

วัตถุประสงค์

 

เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ให้มีความพร้อมในการเป็นผู้นำในระดับที่สูงขึ้น เข้าใจบทบาทของตัวเองในฐานะผู้นำ การนำทีมและการนำองค์กร  

ระยะเวลาเรียน

ประมาณ 3 เดือน 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

group.png

ผู้บริการระดับกลางและผู้สืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

ติดต่อเรา

ดาวน์โหลดโปรชัวร์ >> 

image001.jpg
bottom of page